Meny
Olika chiffer
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Räkna tecken
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Rijndael
Linebreaker
MD5 datumhack
Jigidi
Testa koordinater
T9
Transpositionschiffer
Zaibotcipher
Länkar

Missionärschiffer

Meddelande/chiffertext (klistra in texten här):
Svar från skriptet (ändra inget här):
Alfabet:   
Nyckel: 
 Kryptera
 Dekryptera