Meny
Olika chiffer
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Räkna tecken
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Rijndael
Linebreaker
MD5 datumhack
Jigidi
Testa koordinater
T9
Transpositionschiffer
Zaibotcipher
Länkar

Zaibotchiffer

Detta chiffer har jag konstruerat själv. Det fungerar genom att ta ascii-värdet för en bokstad och addera vädet för nyckeln. Talet omvandlas sedan till hexadecimalt. Blir värdet mer än 255 så läggs ett kontrolltecken till och summan minskas med 100. Därefter sker samma omvandling igen. Eftersom tecken denna gång enast är 0-9, A-F så behövs inga kontrolltecken och utdatan blir då helt i hexadecimlat. Vet inget om hur säkert detta chiffer är.

Meddelande:
Nyckel 1
Nyckel 2