Meny
Olika chiffer
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Räkna tecken
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Rijndael
Linebreaker
MD5 datumhack
Jigidi
Testa koordinater
T9
Transpositionschiffer
Zaibotcipher
Länkar

Okända koordinater

Här kan man testa olika koordinater där en eller flera siffror är okända.
Under bokstäverna anges alla siffror som är möjliga, separera med kommatecken (,)

Originalkoordinater N° E°
Nord ° A.BCD
A=
B=
C=
D=
Öst ° E.FGH
E=
F=
G=
H=
Ev. checkerlänk