Meny
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Linebreaker
MD5 datumhack
Gigidi
Testa koordinater
Transpositionschiffer
Zaibotcipher

Okända koordinater

Här kan man testa olika koordinater där en eller flera siffror är okända.
Under bokstäverna anges alla siffror som är möjliga, separera med kommatecken (,)

Originalkoordinater N° E°
Nord ° A.BCD
A=
B=
C=
D=
Öst ° E.FGH
E=
F=
G=
H=
Ev. checkerlänk