Meny
Olika chiffer
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Räkna tecken
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Rijndael
Linebreaker
MD5 datumhack
Jigidi
Testa koordinater
T9
Transpositionschiffer
Zaibotcipher
Länkar

Lösare för transpositionschiffer

Detta verktyg hjälper till att dekryptera transpositionschiffer med kolumnförflyttning. Ange din chiffertext i textrutan nedan, välj nyckellängd (ett nummer) och tryck sedan visa tabell. Nyckeln är oftast en jämn multipel av längden på chiffertexten.


Nyckellängd: