Meny
Olika chiffer
Caesar
Vigenere
Scout
Dolda siffror
Räkna tecken
Rotera text
Missionär
RSA
Sifferkryss
Blowfish
Rijndael
Linebreaker
MD5 datumhack
Jigidi
Testa koordinater
T9
Transpositionschiffer
Zaibotcipher
Länkar

Rijndael

OBS! Denna är Rijndael 128 CBC, fler funktioner kommer kanske snart.

Meddelande eller BASE64:
Nyckel: 
 Kryptera
 Dekryptera